24/7 Døgnvakt

Vår servicebil er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

VAKT TLF: 64 93 26 33

Vi har rørleggervakt hele døgnet i Follo regionen, og vår servicebil er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Våre erfarne rørleggere er tilgjengelige hele døgnet. Vi er tilgjengelige 24/7 i Oslo og omegn. Vi har rask responstid og gode priser. Drøbak Rørleggerservice AS har den nødvendige ekspertise og kompetanse for å løse problemet.

VAKT TLF: 64 93 26 33

For private huseiere, borettslag eller industriområder

Når du ringer vårt kontor etter kl. 16.00 vil du bli satt over til vår vaktansvarlige rørlegger. Her vil du først få en faglig vurdering om utrykning er nødvendig eller om det kan vente til ordinær arbeidstid.

Vår rørleggervakt rykker ut ved

  • Lekkasje (f.eks. kran som lekker)
  • Tett avløp (f.eks. Delvis tett avløp, tett toalett eller sluk)
  • Fryst rør – Når vann fryser til is, øker volumet med ca 10%. For å unngå ytterligere skade på bygning eller andre gjenstander, bør det brukes fagfolk til tinejobben
  • Sprukket rør (f.eks. sprukket vannrør)

Rørleggervaktens telefontid

Rørleggervaktens telefontid er mandag til fredag fra kl 16.00 – 08.00. Lørdag, søndag og helligdager fra kl. 00.00 – 24.00.

Priser rørleggervakt

Ved utrykking er taksten for privatkunder kr 4.500,- inkl. mva. og firmakunder kr 4.500,- ekskl. mva. I denne summen inngår kjøring inntil 3 mil, oppmøte og inntil 1 time arbeid. Har vaktansvarlig dratt fra hjemmet etter avtalt oppringing, blir denne taksten fakturert selv om det kommer kontrabeskjed om eventuell avlysning av oppdraget. Etter første inkluderende time er timeprisen kr 1.463,- inkl. mva. før kl 20.00. Mellom kl. 20.00 – 08.00, samt helger og helligdager, er timeprisen kr 1.950,- inkl. mva.

VAKT TLF: 64932633

Vi kommer hjem til deg midt på natta!